Halina Woźgin przy tablicy upamietniajacej na Golgocie Licheńskiej