Uczciliśmy Jubileusz 100-lecia Pani dr Wandy Półtawskiej w Krakowie 8.11.2021 koncertem-benefisem „Siła Miłości”

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za tak liczny udział w koncercie „Siła Miłości” dedykowanym Pani dr Wandzie Półtawskiej w 100-lecie urodzin. Wielu z Szanownych Uczestników spotkania przyjechało z odległych rejonów Polski, za co im szczególnie serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Paniom Dyrektorkom Memorial Ravensbrück Museum za przybycie z Miejsca Pamięci w Ravensbrück. Dziękujemy za pełne serdeczności, uznania i podziwu słowa dla dokonań Szanownej Jubilatki przekazywane w adresach gratulacyjnych.

Dziękujemy za oprawę muzyczną wspaniałym artystom zespołu Piwnicy św. Norberta pod kierownictwem Stefana Błaszczyńskiego, a Solistkom z Warszawy, Łodzi i Krakowa za niezwykle wzruszający przekaz przeżyć Więźniarek KL Ravensbrück – niepokoju, miłości do bliskich, tęsknoty, nadziei na powrót do Polski, do swoich domów – w interpretacji Ich wierszy.

Dziękujemy uczniom i dzieciom, które towarzyszyły rodzicom i w tak wzruszającej formie składały życzenia Czcigodnej Jubilatce. Dla Pani Doktor, młodzież jest nadzieją na przyszłość, na odnowienie „elity narodu”.

Dziękujemy Patronom Honorowym, Przedstawicielom Trybunału Konstytucyjnego, Ministrom,  Dyrektorom i pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej oddziałów: Krakowskiego, Katowickiego, w Białymstoku i Wrocławiu, Małopolskiej Kurator Oświaty, Dyrektorom i pracownikom Urzędu Wojewody Małopolskiego, Prezydentom i Burmistrzom polskich miast, Dyrektorom Muzeum Narodowego w Lublinie, Harcerstwa w Warszawie Parafialnego im. Św. Jana Sarkandra w Skoczowie, księżom Kurii Krakowskiej, Apostolstwa Chorych, Edycji św. Pawła, bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, Prezesom fundacji i Stowarzyszeń:  Fundacji Polsko Niemieckie Pojednanie, Stowarzyszeń: Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, Forum Pamięci Niegosławice, Ne Cedat Academia, Dyrektorom Szkół i Teatrów: Szkoły w Kłodnem, Limanowa, Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie, Szkoły Podstawowej w Pińczycach, Teatru im St. Jaracza w Olsztynie, Teatru Stygmator w Krakowie, tłumaczom, redaktorom.

Dziękujemy Mecenasom Projektu, który został zrealizowany przy wsparciu finansowym Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewody i Marszałka Województwa Małopolskiego

Dziękujemy Partnerom: Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, Stowarzyszeniu Piwnica św. Norberta, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Związkowi Harcerstwa Rzeczpospolitej

Dziękujemy Patronom medialnym: TVP3, Radiu Kraków, tygodnikowi Gość Niedzielny

To była wyjątkowa uroczystość i cieszymy się, że tak godnie i w tak życzliwej atmosferze uczciliśmy naszego Honorowego Gościa Panią dr Wandę Półtawską, której ważne przesłanie zabraliśmy, zachowaliśmy w naszych sercach na kolejne dni, miesiące, lata naszego życia.

Dla tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć osobiście w koncercie, jest możliwość odsłuchania całej uroczystości:

Przemówienie Wandy Półtawskiej https://www.youtube.com/watch?v=kjqY52tCX1c

Gratulacje i życzenia https://www.youtube.com/watch?v=SNSDRjRmoXs

Koncert SIŁA MIŁOŚCI https://www.youtube.com/watch?v=8cxwqIydYec

 

Informacje w mediach o uroczystości:

https://krakow.tvp.pl/56822586/sila-milosci-koncert-pamieci-ofiar-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-ravensbrck

https://www.radioem.pl/doc/7209533.Krakow-Milosc-silniejsza-od-nienawisci

Galerie zdjęć:

Siła Miłości koncert: https://www.radioem.pl/gal/spis/7209536.Koncert-Sila-milosci-na-100-rocznice-urodzin-dr-Wandy

Siła Miłości cz. II: https://www.radioem.pl/gal/pokaz/7209607.Koncert-Sila-milosci-na-100-rocznice-urodzin-dr-Wandy/22#gt

Plakat i program koncertu dołączone.
Z wyrazami szacunku organizatorzy Koncertu
Andrzej Róg, prezes Stowarzyszenia „Prawy Brzeg”

Elżbieta Kuta, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”

 

 

 

 

 

 

Fotografia tytułowa: https://krakow.tvp.pl