III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY (2022) „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem

Termin nadsyłania prac do 8 kwietnia 2022 r., regulamin konkursu na stronie: https://spklodne.szkolnastrona.pl/art,649,2022-r-iii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-kl-ravensbruck

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie.

Zdjęcie prac plastycznych uczniów ze strony: https://spklodne.szkolnastrona.pl/art,630,rozstrzygniecie-ii-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-kl-ravensbruck