BŁOGOSŁAWIONA NATALIA TUŁASIEWICZ PATRONKĄ NAUCZYCIELI W POLSCE – Tablica Pamiątkowa i Konferencja w Rzeszowie –

9 maja 2022 roku odbyły się uroczystości w Rzeszowie odsłonięcia i poświęcenia tablicy bł. Natalii Tułasiewicz w kościele farnym pw. św. Wojciecha i św. Stanisława oraz konferencja  inspirowana Jej przesłaniem  „Bądźcie awangardą Polski i Świata – pedagogia bł. Natalii Tułasiewicz” , w której uczestniczyła Rodzina bł. Natalii Tułasiewicz, przedstawiciele władz miejskich, nauczyciele, kuratorzy, bibliotekarze, przedstawiciele Solidarności, Stowarzyszeń, duchowni.

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz była więźniarką KL Ravensbrück. W 1944 r. z wyrokiem śmierci trafiła do obozu. Tam, mimo wycieńczenia ciężką fizyczną pracą, gruźlicą, głodem, nie ustawała w swojej misji ewangelizacyjnej. W Wielki Piątek 30 marca 1945 r., podczas ostatniej selekcji w obozie, została wskazana do stracenia. 31 marca 1945 r. zginęła w komorze gazowej: http://blogoslawionanatalia.eu/

Relacje z poświęcenia tablicy bł. Natalii Tułasiewicz i konferencji w Rzeszowie:

https://rzeszow.tvp.pl/60078757/tablica-poswiecona-blogoslawionej-natalii-tulasiewicz

http://czytajrzeszow.pl/?idd=10&id=24310&poz=mr1&show=-1&pagebl1=0

https://radiovia.com.pl/informacje-z-diecezji/badzcie-awangarda-polski-i-swiata-pedagogia-bl-natalii-tulasiewicz-konferencja-w-rzeszowie

https://rzeszow.pbw.org.pl/aktualnosci,16

https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/w-rzeszowie-upamietniono-blogoslawiona-natalie-tulasiewicz