SIŁA MIŁOŚCI Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück  – XII Edycja – WARSZAWA

Rejestracja koncertu, który odbył się 15 maja 2023 w Warszawie w Bibliotece Narodowej

Patronem Honorowym XII Edycji  była Prof. Wanda Półtawska, była  więźniarka KL Ravensbrück, Dama Orderu Orła Białego
Reżyseria: Andrzej Róg
Kierownictwo muzyczne: Stefan Błaszczyński
Multimedia i reżyseria światła: Ada Bystrzycka

SIŁA MIŁOŚCI –  „bo tylko SIŁA MIŁOŚCI potrafi zmienić życie człowieka, tylko ona nadaje życiu sens, tylko ona pomaga przetrwać nawet w dramatycznych okolicznościach”, słowa Profesor Wandy Półtawskiej, inicjatorki spotkań z poezją więźniarek, które stały się inspiracją do przygotowania cyklicznych koncertów opartych na obozowej poezji.