Warsztaty dla młodzieży – „FKL Ravensbrück. Historia i piętno”

7 grudnia 2023 r. na krakowskim Przystanku Historia IPN odbyły się warsztaty edukacyjno-naukowe dla młodzieży klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów/nauczycieli, w których uczestniczyło 32 osoby.

W pierwszej części wysłuchano wykładów: Roksany Szczypty-Szczęch (IPN w Krakowie) o historii FKL Ravensbrück, prof. Elżbiety Kuty (Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück w Krakowie) o Polkach w FKL Ravensbrück oraz prof. Jadwigi Jośko-Ochojskiej (kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) o epigenetycznym dziedziczeniu skutków traumy.

W drugiej części odbyły się warsztaty aktorskie, prowadzone przez krakowską aktorkę Ewę Romaniak, ważne dla młodzieży, która planuje wziąć udział w konkursie recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbruck”.

Relacja na stronie: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/193615,Warsztaty-FKL-Ravensbrck-Historia-i-pietno-na-Przystanku-Historia-IPN-w-Krakowie.html