Miejsce egzekucji w 1942 roku w KL Ravensbrück

Pan Paweł Woźniak z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie odnalazł na wystawie w Komendanturze szkic miejsca, w którym wykonywano  egzekucje w roku 1942 w KL Ravensbrück,  sporządzony przez SS – mana Heinricha Petersa. Nie jest znane dokładne położenie tego miejsca pracownikom Muzeum w Ravensbrück. Prawdopodobnie znajduje się pomiędzy obozem męskim i obozem dla młodocianych więźniów. To miejsce było zapomniane. Konieczne jest upamiętnienie tablicą informacyjną, a w czasie corocznych pielgrzymek do KL Ravensbrück zatrzymanie się i zapalenie zniczy. Jest wstępna zgoda pani dyrektor Muzeum dr Insy Eschebach na wspólne poszukiwania i upamiętnienie tego miejsca.  Odnajdujmy miejsca kaźni naszych rodaków, bo czas zatrze ślady.