Biblioteka Uniwersytetu w Lund

Na stronie Biblioteki Uniwersytetu w Lund (Lund University Library): http://www.ub.lu.se/en/voices-from-ravensbruck-1
znajdują się bezcenne informacje dotyczące KL Ravensbrück
W linku Głosy z Ravensbrück (Voices from Ravensbrück) znajduje się ok. 500 ręcznie spisanych zeznań więźniarek i więźniów, którzy przeżyli nie tylko KL Ravensbrück i podobozy ale także inne obozy koncentracyjne:  Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Gross-Rosen, Majdanek, Neuengamme, Auschwitz, Sachsenhausen and Stutthof.

Ponad połowa zeznających miała mniej niż 35 lat kiedy przybyli do Szwecji. Wśród zeznających 73% stanowiły kobiety, 86% było katolikami, 13% Żydami i 1% wyznawano inne religie.

Czytajmy relacje świadków może odnajdziemy bliskich, których szukamy: Interviews in Polish (original language): http://www.ub.lu.se/en/voices-from-ravensbruck-2

Na stronie Polskiego Instytutu Badawczego Uniwersytetu w Lund (Polish Research Institute t Lund University, Sweden) znajduje się lista 50 polskich Więźniarek, które zmarły w filii KL  Ravensbrück w obozie koncentracyjnym w NEUBRANDENBURGU – Mecklenburgu, a ciała zmarłych były spalone: 1) na cmentarzu w Neubrandenburgu lub obok cmentarza; 2) były transportowane do crematorium w Ravensbrück. Dodatkowo jest lista nazwisk Więźniarek transportowanych nie wiadomo gdzie (“out to nowhere”)  z obozu koncentracyjnego RAVENSBRÜCK; lista nie jest pełna: http://www3.ub.lu.se/ravensbruck/interview149.pdf