IV ogólnopolskim konkursie recytatorski

Zapraszamy do wzięcia udziału w
IV ogólnopolskim konkursie recytatorskim:
„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”
Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyny Matei – Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.
Informacje o konkursie na stronie: http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/ogolnopolskie/w-kregu-poezji-lagrowej/17156,IV-ogolnopolski-konkurs-recytatorski-W-kregu-poezji-i-prozy-lagrowej-wiezniarek-.html