Bogu powierzamy tych, którzy pozostawili ten świat

W Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny
wspominamy wszystkie Kobiety – więźniarki KL Ravensbrück
zamordowane w obozie
w drodze do domu
zmarłe z wycieczenia niedługo po powrocie
i Te, które dożyły sędziwego wieku mimo dramatycznych przeżyć.

Odmawiamy modlitwy za Ich dusze
widzimy Ich twarze w blasku płomieni zniczy
kładziemy kwiaty na mogiłach
z myślą, że to jezioro Schwedt gdzie spoczywają prochy pomordowanych.

I jest nam żal, ze już Ich nie ma
że nie możemy Ich objąć
uśmierzyć Ich ból, rozproszyć strach
zapewnić o naszej miłości.

Nad cmentarzami łuna światła
na grobach kolorowe kwiaty
i nasze myśli, które biegną do Nieba
Z wiarą, że do Nich docierają.

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie
A światłość wiekuista niechaj Im świeci
Na wieki wieków..

Elżbieta Kuta