Ostatni wywiad z Panią Śledziejowską-Osiczko

Ciągle jest z nami i słyszymy Jej ciepły, spokojny głos kiedy opowiada o dramatycznych latach w KL Ravensbrück.

Wywiad przeprowadził Grzegorz Mruk z Radia Fara w Jarosławiu podczas dwóch spotkań w listopadzie 2015 roku i w czerwcu 2016, został opublikowany 25 października 2017 roku.
Można wysłuchać na YouTube: