Kolokwium „Ravensbrücker Kolloquium”

Szanowni Państwo,

Na adres naszego Stowarzyszenia dostaliśmy informację o organizowanym kolokwium (»Ravensbrücker Kolloquium«), na którym zostaną przedstawione i przedyskutowane trzy projekty, które będą realizowane w Ravensbrück. 

»Ravensbrücker Kolloquium« odbędzie się  dniach od 9 do 10 marca. Organizatorzy chcieliby się spotkać i wspólnie przemyśleć i przedyskutować temat „Praca kulturalna w miejscu pamięci”, aby ustalić kryteria jakości, którym muszą sprostać projekty pedagogiczne, promujące treści kulturowe w miejscach pamięci”.

Kształcenie w zakresie kultury jako część edukacji historyczno-politycznej, dokonującej się w miejscach pamięci, rozumiana jest w dwojakim sensie jako posunięcie innowacyjne: z jednej strony umożliwia uczestnikom inne, niecodzienne podejście do tematu, z drugiej zaś stwarza im możliwość wyartykułowania własnej recepcji. Planowane jest przedstawienie i przedyskutowanie trzech projektów, które będą realizowane w Ravensbrück:

  • Projekt „Przyjrzyj się dokładnie“ – tym razem miastu Neubrandenburg, finansowany prze Fundację firmy Freudenberg i realizowany przez RAA Mecklenburg-Vorpommern,
  • Projekt „Ravensdruck“, finansowany prze Fundację im. Dr Hildegard Hansche, w ramach którego relacje więźniarek, które przeżyły obóz stają się okazją do zapoznania młodzieży z szerszym tłem historycznym oraz prasą drukarską, którą można oglądać na miejscu.
  • Projekt »Ravensbrücker Generationenforum«/“Międzypokoleniowe forum Ravensbrück“, zainicjowane przez Fundację im. Dr Hildegard Hansche, a finansowane przez EVZ (= Fundacja Pamięć, odpowiedzialność, przyszłość)

które od roku 2005 organizuje coroczne spotkania byłych więźniarek z Młodzieżą, w tym roku odbędzie się ostatnie takie spotkanie. Dotychczasowa formuła spotkań ma zostać zastąpiona projektem »Sound in the Silence«, który jest kontynuacją projektu, rozpoczętego w roku 2006.

Centralnym problemem, który jest ważny dla pracy pedagogicznej i o którym organizatorzy chcieliby na pierwszym spotkaniu podyskutować jest pytanie, czy proponowane projekty pozwolą uzyskać efekt, o który chodzi, a mianowicie coraz rzadsze spotkania ze świadkami historii, ponieważ już bardzo niewielu żyje, należałoby z czasem zastąpić innymi imprezami kulturalnymi. Czy uda się razem z młodzieżą i młodymi ludźmi poprzez kontakt z kulturą odkryć nowe sposoby pielęgnowania pamięci i podtrzymywania aktualności takich  miejsc przestępczej działalności nazistów jak Ravensbrück, i jak uniknąć nie tak rzadkiej w społeczeństwie skłonności do działań rekonstrukcyjnych (które nie służą podtrzymywaniu aktualności przesłania danego miejsca przyp. SD)

Jednym z kryteriów, którymi powinno się kierować w naszym miejscu pamięci, jest możliwość implementacji tych projektów w naszym regionie. Ten temat chcemy poruszyć w drugiej części spotkania w dyskusji z przedstawicielami pozaszkolnych ośrodków edukacyjnych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Chodzi głównie o to, jakie mogą wyniknąć korzyści ze współpracy z tymi ośrodkami. W załączeniu znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy i program spotkania.

To kolokwium (»Ravensbrücker Kolloquium«) organizowane jest tym razem we współpracy z fundacją im. Dr Hildegard-Hansche, ze Brandenburskim Zrzeszeniem Młodzieży i dzielnicowym Centrum Kultury „Motte” w Hamburgu.

Mit herzlichen Grüßen,

Matthias Heyl

Dr. Matthias Heyl I Pädagogischer Leiter der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Ravensbrück
und Leiter der Pädagogischen Dienste

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück I Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

16798 Fürstenberg I Straße der Nationen I Tel. +49 33093 608-187 I Fax +49 33093 603-86

heyl@ravensbrueck.de I www.stiftung-bg.de | www.ravensbrueck.de

/www.facebook.com/GedenkstaetteRavensbrueck