LILI LEIGNEL

Miała 11 lat jak została wywieziona do KL Ravensbrück, stamtąd do Bergen-Belsen
Urodzona 15 września 1932 r. w Croix, Lili Leigniel, z domu Rozenberg, („Rose Mountain”), miała jedenaście lat w 1943 r. i była oznaczona żółtą gwiazdą. Proboszcz zaproponował rodzicom ukrycie ich trójki dzieci w swojej rodzinie. Tak zrobili. Jednak myśląc, że istnieje większe ryzyko w ukryciu dzieci u proboszcza, zabrali dzieci do Roubaix, gdzie mieszkali. 27 października 1943 roku Lili wraz z całą rodziną zostaje aresztowana. O trzeciej nad ranem Niemcy budzą ich. Przerażeni nie mają nawet czasu, żeby spakować walizki.

Po pobycie w więzieniu, a następnie w obozie Mechelen w Belgii, Lili zostaje wywieziona do Ravensbrück (numer obozowy 25 612) wraz z braćmi Robertem (9,5 lat), André (3,5 lat) i matką. Stamtąd dostają się do Bergen-Belsen, a gdy obóz zostanie oswobodzony 15 kwietnia 1945 roku, bracia i siostry wracają do Francji. Matka była chora na tyfus. Kiedy dzieci odnalazły swoją matkę, ważyła tylko 27 kg. Dowiedziały się też o śmierci ojca, zastrzelonego przez SS w Buchenwaldzie na kilka dni przed wyzwoleniem obozu.

Więcej informacji:
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/matricule35494/2016/03/01/invitee-lili-leignel-deportee-a-11-an https://lemag.seinesaintdenis.fr/Lili-Leignel-Rosenberg-le-coeur-au-combats-a-ravensbruck/

LILI LEIGNELShe was 11 years old when she was deported to KL Ravensbrück, from there to Bergen-Belsen
Born on September 15, 1932 in Croix, Lili Leigniel, nee Rozenberg, (Rose Mountain), she was eleven years old in 1943 and was marked with a yellow star. The parish priest offered the parents to hide their three children in his family. They did it. However, thinking that there is a greater risk, the children return to Roubaix, where their parents live. On October 27, 1943, Lili and her family were arrested. At three in the morning, Germans wake them up. They do not even have time to pack their suitcases.After being in prison and then in the Mechelen camp in Belgium, Lili was sent to Ravensbrück (number 25 612) with her brothers Robert (9,5 years old), André (3,5 years old) and her mother. From there, they were deported to Bergen-Belsen. After the liberation of the camp, on April 15, 1945, brothers and sisters return to France. Their mother was ill with typhus. When children found their mother, she weigh only 27 kg. They also learn about the death of their father, shot by the SS in Buchenwald, a few days before the liberation of the camp.

More information:
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/matricule35494/2016/03/01/invitee-lili-leignel-deportee-a-11-an https://lemag.seinesaintdenis.fr/Lili-Leignel-Rosenberg-le-coeur-au-combats-a-ravensbruck/