PAMIĘTAMY, MODLIMY SIĘ

1 listopada, 2018
Dzień Wszystkich Świętych

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym nasze matki, siostry, babcie, prababcie, wszystkie więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, których mogiły rozsiane są po całym świecie, a prochy zamordowanych rozsypane po polach i zatopione w jeziorze Schwedt.
Nasze myśli jak jesienne liście opadają na Wasze mogiły, modlitwy szeptane cicho płoną jak płomyki świec.

Wieczne odpoczywanie racz IM dać, Panie…

 

We remember and pray

November 1, 2018
All Saints DayEternal rest grant unto them, O Lord,

and let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace our mothers, sisters, grandmothers, great-grandmothers, all prisoners of the German concentration camp Ravensbrück, whose graves are scattered all over the world, and the ashes of the murdered are scattered across the fields and in the Schwedt lake.
Our thoughts as autumn leaves fall on your graves, prayers whisper quietly like candle flame.

Eternal rest grant unto them, O Lord…

————————

Elżbieta Kuta