Nagroda dla Pani Dr Wandy Półtawskiej

Szanowni Państwo,
Pani Dr Wanda Półtawska, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, ofiara bestialskich eksperymentów pseudomedycznych w obozie, doktor nauk medycznych, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, obrończyni życia, otrzymała nagrodę „Świadek Historii”. Wyróżnienie przyznał jej Instytut Pamięci Narodowej, nagrodę wręczył prezes IPN Jarosław Szarek w czasie uroczystości w Pałacu Krzysztofory w Krakowie 29 listopada 2018 r.

Składamy Pani Doktor serdeczne gratulacje i dziękujemy za wspaniałą działalność, za siłę w przekazywaniu historycznej wiedzy o KL Ravensbruck, o wartościach, dla których poświęciły swoją wolność, a niektóre straciły życie.
Więcej informacji i relacje:
https://www.tvp.info/40205972/przyjaciolka-jana-pawla-ii-wyrozniona-nagroda-swiadek-historii

https://gazetakrakowska.pl/nagrody-swiadek-historii-dla-osob-zasluzonych-dla-upamietniania-w-regionie-historii-narodu-polskiego/ar/13703705

Kochana Pani Doktor dziękujemy i życzymy sił do dalszej działalności.

W imieniu Stowarzyszenia
Elżbieta Kuta
Stowarzyszenie
„Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”
31-450 Kraków
ul. Seniorów Lotnictwa 10/19
e-mail: kontakt@rodzinaravensbruck
kuta_elzbieta@o2.pl
Tel.: 600063366

Strona główna

Ladies and gentlemen,
Dr Wanda Półtawska, a former prisoner of the German concentration camp Ravensbrück, a victim of bestial pseudomedical experiments in the camp, doctor of medical sciences, professor of the Pontifical Academy of Theology, defender of life, received the „Witness of History” award. The award was granted by the Institute of National Remembrance, the prize was presented by the President of IPN Jarosław Szarek during the ceremony at the Krzysztofory Palace in Krakow on November 29, 2018

We would like to congratulate the Doctor and thank you for your wonderful work, for the strength in transmitting historical knowledge about KL Ravensbruck, about the values for which they sacrificed their freedom and some lost their lives.
More information on:
https://www.tvp.info/40205972/przyjaciolka-jana-pawla-ii-wyrozniona-nagroda-swiadek-historii

https://gazetakrakowska.pl/nagrody-swiadek-historii-dla-osob-zasluzonych-dla-upamietniania-w-regionie-historii-narodu-polskiego/ar/13703705

Dear Doctor, thank you and we wish you strength to continue your activity.

On behalf of the Association
Elżbieta Kuta
Association
„ Families of Female Prisoners of the Ravensbrück German Concentration Camp”
31-450 Kraków, Poland
10 Seniorów Lotnictwa apt, 19
e-mail: kontakt@rodzinaravensbruck
kuta_elzbieta@o2.pl
Tel.: +48 600063366

Strona główna