PolkaNa100

Szanowni Państwo,

Został ogłoszony plebiscyt przez Konfederację Kobiet: PolkaNa100
Można głosować na Polkę Stulecia w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.Wśród sylwetek kobiet na które można oddać głos, jest Pani dr Wanda Półtawska, była więźniarka KL Ravensbrück, ofiara bestialskich eksperymentów pseudomedycznych wykonywanych na więźniach w obozie. Dramatyczne lata opisała w książce „I boję się snów” (Wstęp: https://www.youtube.com/watch?v=SnoAtC-iBSU)
kolejne części można wysłuchać na youtube.
Proszę o jak najszersze rozpropagowanie tej informacji o plebiscycie PolkaNa100.

* Głosowanie potrwa do 15 stycznia !

Głosuj na: https://konfederacjakobiet.pl/polka100.html

Elżbieta Kuta
Stowarzyszenie
„Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”
31-450 Kraków
ul. Seniorów Lotnictwa 10/19
e-mail: kontakt@rodzinaravensbruck.pl
kuta_elzbieta@o2.pl
Tel.: 600063366

Ladies and Gentlemen,
A plebiscite was announced by the Confederation of Women: PolkaNa100

One can vote for a Pole of the Century as a celebration of the 100th anniversary of regaining independence by Poland.
Among the women to whom you can vote, is Dr. Wanda Półtawska, former prisoner of KL Ravensbrück, victim of the bestial pseudomedical experiments performed in the camp. She described dramatic years in the book „And I’m afraid of dreams”, (Introduction: https://www.youtube.com/watch?v=SnoAtC-iBSU) the next parts of this book can be heard on youtube.
I am asking for the widest possible dissemination of this information about the PolkaNa100.

* Voting will last until January 15!
Vote for: https://konfederacjakobiet.pl/polka100.html

Elżbieta Kuta
Association
„ Families of Female Prisoners of the Ravensbrück German Concentration Camp”
31-450 Kraków, Poland
10 Seniorów Lotnictwa apt, 19
e-mail: kontakt@rodzinaravensbruck
kuta_elzbieta@o2.pl
Tel.: +48 600063366

Strona główna