Dr Wanda Półtawska zdobyła 3 miejsce w plebiscycie PolkaNa100; Dr. Wanda Półtawska won 3 place in plebiscite PolkaNa100

z wielką radością informuję o wyniku plebiscytu PolkaNa100 ogłoszonego przez Konfederację  Kobiet RP z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.Pani dr Wanda Półtawska, była więźniarka KL Ravensbrück, ofiara pseudomedycznych eksperymentów, znany lekarz psychiatra,  przyjaciel młodzieży, zdobyła w tym plebiscycie trzecie miejsce. Największą liczbę głosów uzyskała św. Faustyna Kowalska, drugie miejsce – Danuta Siedzikówna ps. „Inka.

Więcej informacji: https://konfederacjakobiet.pl/polka100.html

Serdecznie gratulujemy Pani dr Wandzie Półtawskiej. Zapewniamy, ze nigdy nie zapomnimy. Dołączamy skromny bukiet niezapominajek.

Dziękujemy za oddane głosy. 

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Kuta

 

Ladies and Gentlemen,

I am happy to inform you about the results of vote in the plebiscite PolkaNa100 announced by the Confederation of Women of the Republic of Poland on the occasion of the 100th anniversary of Poland’s independence.

Dr. Wanda Półtawska, a former prisoner of KL Ravensbrück, a victim of pseudo-medical experiments, well-known psychiatrist, a friend of youth, won the third place in this plebiscite. The highest number of votes was obtained by Saint. Faustyna Kowalska, second place – Danuta Siedzikówna ps. „Inka.

More information on: https://konfederacjakobiet.pl/polka100.html

Congratulations to Dr. Wanda Półtawska.

Thank you for your votes.

Sincerely yours.

Elżbieta Kuta