Żegnamy Księdza Biskupa seniora diecezji włocławskiej prof. dr hab. BRONISŁAWA DEMBOWSKIEGO

Róża Ravensbrück symbolizuje związek Księdza Biskupa z tym obozem, w którym zostały rozstrzelane Jego Matka i Siostra. Biskup w czasie rocznic wyzwolenia KL Ravensbrück odprawiał msze św.,  odwiedzał też cmentarz w Fürstenbergu gdzie znajdują się prochy Matki i Siostry

 

Ur. 2 października 1927 – zm. 16 listopada 2019 r we Włocławku.
Życiorys Ks. Biskupa Bronisława Dembowskiego to curriculum vitae polskiego intelektualisty katolickiego.
Bronisław Jan Maria Dembowski urodził się 2 października 1927 roku w Ostrów- Komorowie (ówczesny powiat Ostrów Mazowiecka). Jego rodzice, Włodzimierz i Henryka z domu Sokołowska, brali udział w czynie niepodległościowym jako działacze PPS. Ojciec jako legionista dostał się do niewoli rosyjskiej 2 października1915. Wrócił w czerwcu 1918 roku. Następnie wziął udział w wojnie polskobolszewickiej i został ranny 19 października 1920 r. szablą w głowę. Matka w czasie II wojny światowej była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Od października 1939 roku, pracowała w służbie Oddziału Łączności Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Aresztowana 15 maja 1941 roku więziona na Pawiaku, działała w więziennej siatce łączności konspiracyjnej i w pracy kulturalno-oświatowej. Wywieziona do Ravensbrück 22 września 1941 roku wraz z córką Małgorzatą, uczennicą, łączniczka ZWZ . Matka i córka zostały rozstrzelane 25 września 1942 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück.
Bronisław był najmłodszym z pięciorga rodzeństwa. W  wieku czternastu lat został pełnym sierotą. Ojciec zmarł w roku 1937, matka rozstrzelana w KL Ravensbrück w 1942 r.
Zaopiekowała się Nim rodzina. Lata okupacyjne Bronisław Dembowski dzielił pomiędzy ciężką pracę fizyczną, naukę w podziemnej szkole średniej w Białobrzegach Radomskich i w Warszawie oraz pracę w organizacji podziemnej. Przysięgę AK złożył w wieku lat szesnastu, w sierpniu 1943 roku w Białobrzegach i spędził kilka miesięcy (od 15 sierpnia do 4 listopada 1944) w oddziale partyzanckim 72 pp. AK Ziemi Radomskiej. Jego rodzeństwo było również zaangażowane w pracy podziemnej: bracia walczyli w Powstaniu Warszawskim.

Po zakończeniu wojny i po zdaniu matury w Mościcach koło Tarnowa w 1946 r., myślał o kapłaństwie. To powołanie zrodziło się w ciemnych latach okupacji. W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie.  Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. od Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1955 r. rozpoczął studia na Wydziale Filozofii KUL. W 1961 uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej

Od 1956 r. do 1992 był rektorem kościoła św. Marcina w Warszawie i kapelanem sióstr franciszkanek. W stanie wojennym zaangażowany w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, reprezentował Kościół w obradach Okrągłego Stołu.

W 75. rocznicę egzekucji polskich więźniarek KL Ravensbrück biskup senior Bronisław Dembowski odwiedził cmentarz na w Fürstenbergu koło Ravensbrück, na którym pochowane są prochy jego matki i siostry. Doczekał jeszcze informacji, że  w czasie wykopalisk dokonanych  w kwietniu 2019 roku, przez specjalistów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Fürstenberg / Havel, odnaleziono urny z prochami rozstrzelanych w KL Ravensbrück polskich kobiet. W trakcie przeprowadzonych badań archeolodzy IPN odkryli pozostałości 9 urn z prochami zamordowanych Polek. Były wśród odnalezionych tabliczki z urn matki i siostry bp. Bronisława Dembowskiego.

Kończąc pożegnanie Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego chcielibyśmy zacytować fragment  drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza, który miałby prawo wypowiedzieć:
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia.”

Więcej informacji:

http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2017/04/22/o-henryce-dembowskiej/

http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2019/04/06/cmentarz-w-furstenberg-havel-urny-z-prochami-rozstrzelanych-polek-wiezniarek-kl-ravensbruck-odkrywane/

https://wpolityce.pl/historia/469935-odnaleziono-prochy-polek-zamordowanych-w-kl-ravensbruck

Elżbieta Kuta