18 maja 2020 r. obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II.

Przypominamy związek  Papieża Polaka z KL Ravensbrück.  23 czerwca 1996 r.  Jan Paweł II pobłogosławił  tablicę pamiątkową Ravensbrüczanek na podwórzu katedry św. Jadwigi w Berlinie.  Tablica znajduje się wraz z innymi tablicami memoriałowymi na murze na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.Wspomnienie o Janie Pawle II profesor Wandy Półtawskiej, więźniarki w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, lekarki, doktora nauk medycznych oraz specjalistki w dziedzinie psychiatrii, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerki, bliskiej przyjaciółki Jana Pawła II (obecna przy jego śmierci), damy Orderu Orła Białego

ukazało się 18.05.2020 r. w specjalnym wydaniu  „L’Osservatore Romano”: https://www.tvp.info/48079208/w-poltawska-jan-pawel-ii-naprawde-kochal-ludzi

On May 18, 2020, we celebrate the 100th anniversary of the birth of Karol Wojtyła, Saint John Paul II.

We remind the relationship of the Polish Pope with KL Ravensbrück. On June 23, 1996, John Paul II blessed the memorial plaque dedicated to women, Polish prisoners of German camp in the courtyard of the cathedral of St. Jadwiga in Berlin. The plaque is located along with other memorial plaques on the wall at the former concentration camp in Ravensbrück.

Memories about John Paul II by professor Wanda Półtawska, former prisoner in the German concentration camp in Ravensbrück, doctor of medical sciences and specialist in psychiatry, professor of the Pontifical Academy of Theology, girl scout, close friend of John Paul II (present at his death), lady of the Order of the White Eagle were published on 18.05.2020 in the special edition of L’Osservatore Romano: https://www.tvp.info/48079208/w-poltawska-jan-pawel-ii-naprawde-kochal-ludzi

Elżbieta Kuta