Medal PRO PATRIA dla Barbary Ruth Rosenberg

Z wielka radością przekazuję wiadomość, że Medal PRO PATRIA, o który wnioskowało nasze Stowarzyszenie, został przyznany i 26 października 2020 r został wręczony Pani Barbarze Ruth Rosenberg, byłej więźniarce KL Ravensbrück przez Konsula Honorowego Jespera Ørskov Nielsena z Konsulatu Honorowego RP w Aarhus (Jutlandia). Pani Barbara Ruth Rosenberg od wielu lat mieszka w Danii.

Medal „Pro Patria” zostaje przyznawany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Przypominamy historię życia Pani Barabry Ruth Rosenberg, którą można odtworzyć z fragmentów rozmów jakie przeprowadziła z matką Kristine Rosenberg Mejlby:

http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2018/07/01/barbara-z-ravensbruck/

Pani Barbarze Ruth Rosenberg składamy serdeczne gratulacje, życzymy spokojnych lat życia w zdrowiu pod troskliwą opieką córki, zapomnienia o dramatycznych latach wojny i pobycie w obozie koncentracyjnym.

Elżbieta Kuta