Harcerki z Ravensbrück

W lutym 2021 roku ukazała się na rynku wydawniczym bardzo ważna pozycja: „Harcerki z Ravensbrück” autorstwa Anny Kwiatkowskiej-Biedy, Wydawnictwo: Bellona, Warszawa, 582 strony, bogata bibliografia, na którą składają się książki, Materiały z Archiwum Muzeum Harcerstwa, artykuły.

Jest to historia jedynej funkcjonującej w czasie II wojny światowej drużyny harcerskiej powstałej i działającej w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück – fenomen na skalę światową. Tajna drużyna harcerska „Mury” powstała w 1941 roku z inicjatywy więźniarek, które w okresie przedwojennym były w większości harcerkami. Składała się z 7 zastępów: Cegły, Cementy, Fundamenty, Kamienie, Kielnie, Wody, Żwiry. Założycielkami były: Józefa Kantor (http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2020/09/04/jozefa-kantor-nr-obozowy-7621/) – członek Komendy Chorągwi Śląskiej (drużynowa), Maria Rydarowska – hufcowa z Gorlic oraz Zofia Janczy – hufcowa z Nowego Sącza, więźniarki z drugiego Sondertransportu z Tarnowa. Liczba członkiń ulegała zmianom, stan liczbowy drużyny na dzień 1 kwietnia 1945 roku wynosił 102 harcerki. Drużyna miała sztandar – proporzec 13. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, który został znaleziony wśród rzeczy przywiezionych do obozu. Historia tego sztandaru jest niezwykła: http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2017/07/15/niezwykla-historia-sztandaru/

„Nie chciały aby nazywać je bohaterkami. Pomagały by przetrwać i pomagać innym”

Książka jest dostępna w bibliotece Stowarzyszenia.

Elżbieta Kuta