11 ŚWIADECTW

Wspólnota Obozowa Ravensbrück/Freundeskreis e.V. wydała broszurę w j. polskim pt.: ”Polki w Ravensbrück szkice biograficzne na temat różnorodności historii prześladowań oraz przeżytych doświadczeń”, w której zostało przedstawione 11 świadectw byłych więźniarek KL Ravensbrück, obywatelek Polski głównie wyznania mojżeszowego oraz z grupy etnicznej Romów.

Działały w ruchu oporu, brały udział w Powstaniu Warszawskim, za działalność przeciw okupantowi zostały aresztowane, trafiły do niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Neubrandenburga, Bergen-Belsen, niektóre przeszły przez kilka obozów. Były w różnym wieku, bardzo młode, prawie dzieci. Ale przeżyły, cześć dostała się do Szwecji dzięki akcji białe autobusy zorganizowanej przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Jedne wróciły do Polski, inne wyjechały do Izraela, do USA.

Każde z tych świadectw jest ważne bo dotyczy grozy wojny, dramatów ludzkich i jest przestrogą – nigdy więcej wojny, nigdy więcej obozów koncentracyjnych.

Pochylmy się nad losami tych Kobiet.