21 WRZEŚNIA 2021 UROCZYSTE OTWARCIE EKSPOZYCJI STAŁEJ „WIĘŹNIARKI W KL RAVENSBRŰCK”

Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” w 80. rocznicę transportu specjalnego (Sondertransportu) lubelsko-warszawskiego do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz 100. rocznicę urodzin profesor Wandy Półtawskiej, ostatniej żyjącej więźniarki poddanej eksperymentom pseudomedycznym, udostępnia ekspozycję stałą „Dziewczęta w KL Ravensbrück”. Wystawa została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Prace modernizacyjne i aranżacyjne wystawy Muzeum Narodowego w Lublinie w oddziale Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

Program uroczystości wraz z listem przewodnim załączone.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności do 17 września 2021 roku: e-mail: zegar@mnwl.pl, tel. 81 533 36 78