„Dziewczęta w KL Ravensbrück” to nowa wystawa stała w Oddziale Martyrologii „Pod Zegarem” – Muzeum Narodowego w Lublinie.

Wystawa została otworzona w 80. rocznicę transportu specjalnego (Sondertransportu) lubelsko-warszawskiego do KL Ravensbrück oraz w 100. rocznicę urodzin prof. Wandy Półtawskiej, ostatniej żyjącej więźniarki poddanej pseudomedycznym eksperymentom.

Gościem specjalnym otwarcia wystawy „Dziewczęta w KL Ravensbrück” była prof. Wanda Półtawska. Na wernisażu wystawy byli obecni również członkowie rodzin więźniarek z Ravensbrück.

Ekspozycja „Dziewczęta w KL Ravensbrück” poświęcona została siedemdziesięciu czterem młodym Polkom, które w niemieckim obozie koncentracyjnym zostały poddane eksperymentom pseudomedycznym. Doświadczenia przeprowadzano na lubelskich oraz warszawskich więźniarkach politycznych przez niemieckich lekarzy. W przestrzeni wystawienniczej pokazano dwa światy – młodzieńczej wolności i piekła obozowego. Ilustracją radości w pierwszej części ekspozycji jest bogata ikonografia przedstawiająca dziewczęta w czasach przedwojennych. W drugiej części wystawy narrację budują oryginalne listy obozowe pisane atramentem sympatycznym (moczem) przez operowane więźniarki, tzw. Króliki, do lubelskich rodzin. Dopełnieniem tego wątku ekspozycji jest wstrząsająca ikonografia okaleczonych nóg polskich młodych kobiet. Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” od lat zbiera dokumenty i osobiste pamiątki więźniarek.

Otwarciu towarzyszyła msza św. odprawiona w intencji więźniarek oraz prof. Wandy Półtawskiej.

W uroczystości uczestniczyła Maria Lorens, wice-prezes Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego  Ravensbrück, która w imieniu Stowarzyszenia zabrała głos. Zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniająca na Zamku.

W czasie uroczystości został wyemitowany film w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków dedykowany Grażynie Chrostowskiej, więźniarce KL Ravensbrück, poetce, harcerce, w 100. rocznicę urodzin: https://wetransfer.com/downloads/5d39aed81f5cd95e1573273f8bf663e220210924043127/8dd9c3

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2811805,Msza-sw-w-intencji-wiezniarek-KL-Ravensbr%C3%BCck-i-wystawa-w-muzeum-Trzeba-bronic-pamieci-ofiar

Tekst: Łukasz Krzysiak, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie

Autorka zdjęć:Agnieszka Bożechowska z Działu Promocji Muzeum Narodowego w Lublinie