MARIA LORENS UHONOROWANA MEDALEM „PRO PATRIA”

Maria Lorens, córka Katarzyny Mateji, byłej więźniarki KL Ravensbrück, wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej, wiceprezes Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, została odznaczona medalem „PRO PATRIA”, który został Jej wręczony 27 września 2021 r. przez Wojewodę Śląskiego. Medal został przyznany za Jej wielką aktywność w przekazywaniu wiedzy o niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück, o wartościach, dla których więźniarki poświęcały swoje życie. Jest organizatorką ogólnopolskich konkursów „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, które są formą oddania hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Spełnia tym samym ważną misję – aby „Ich głosy (więźniarek) nigdy nie zamilkły”. Wykonuje też zapisy testamentu „królików”, więźniarek poddawanym bestialskim eksperymentom pseudomedycznym w obozie i więźniarek z podobozu w Neubrandenburgu, w których głównym przesłaniem było: nigdy więcej wojny, nigdy więcej obozów koncentracyjnych, poniżania godności człowieka, wykonywania eksperymentów na ludziach. Działalność Marii Lorens jest bardzo ważna, bowiem przyczynia się do przekazywania młodzieży prawdy historycznej o czasach II wojny światowej, o męczeństwie i patriotyzmie Polaków.
Składamy serdeczne gratulacje i życzenia aby nie zabrakło sił do dalszej pracy na rzecz upamiętniania.

Elżbieta Kuta