DOSTOJNA JUBILATKA PANI DOKTOR WANDA POŁTAWSKA

2 listopada Pani Doktor obchodzi 100-ne urodziny. To piękna rocznica!
Urodziła się 2 XI 1921 r. w Lublinie, tam kształciła się w szkole Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Należała do szkolnej drużyny harcerskiej – IV Lubelskiej Drużyny Żeńskiej im. Orląt Lwowskich, w 1938 r. zostając jej drużynową. W 1941 r. została aresztowana przez gestapo za działalność konspiracyjną, więziona na Zamku w Lublinie, przesłuchiwana w lubelskim gestapo „Pod Zegarem”, skazana na karę śmierci i wywieziona 21 września 1941 r. do niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück w Meklemburgii, gdzie była poddana okrutnym chirurgicznym eksperymentom pseudomedycznym polegającym na okaleczeniu kończyn. Na krótko przed końcem wojny została przewieziona do obozu w Neustadt-Glewe, gdzie przebywała do 7 maja 1945 r. Z wykształcenia jest doktorem medycyny, specjalistką w dziedzinie psychiatrii. Pracowała w Klinice psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, była wykładowcą medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej i na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pracownikiem Poradni Wychowawczo-Leczniczej przy Katedrze Psychologii UJ, założycielką i dyrektorką Instytutu Teologii Rodziny przy Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej a następnie Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, współzałożycielką i członkiem Papieskiej Akademii Pro Vita. Jej duchowym przewodnikiem był Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski, Papież św. Jan Paweł II. Jest wielką propagatorką Jego nauki, którą przekazuje młodzieży. Została uhonorowana Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej przyznawanym za znamienite zasługi.
Życie Szanownej Pani Jubilatki jest spełnione, godne wielkiego podziwu za wszystkie dokonania, za siłę przetrwania w czasie okupacji niemieckiej, za siłę w przeciwstawianiu się złu w każdym okresie współczesnej historii Polski, za nieustanne propagowanie prawdy, uświadamianie młodzieży i nam wszystkim, niezależnie od wieku, co jest ważne w życiu, czym się kierować, aby życia nie zmarnować, nie krzywdzić innych, szanować siebie, umieć kochać, ale też przebaczać, chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci, nie być zaślepionym dobrami materialnymi, używać rozumu. O tym Pani Doktor mówi w wywiadach, na spotkaniach z różnymi grupami społecznymi, z lekarzami. Ale szczególnie zwraca się do młodzieży, do współczesnej młodzieży, która słucha Jej mądrych rad, wynikających z doświadczenia życiowego i wieloletniej praktyki lekarza psychiatrii.
Mimo tak drobnej postury, jest Pani Doktor silną, niezłomną kobietą. Za to cenimy i darzymy wielkim szacunkiem Szanowną Jubilatkę i życzymy aby sił starczyło na dalsze lata działania jako ważny Świadek Historii, Świadek Pokolenia Kolumbów, wspaniała, mądra kobieta.

     Do życzeń dołączamy zapewnienie o naszej wdzięczności i podziękowanie za to, że jest nam dane towarzyszyć w życiu Pani Doktor i czerpać siły do działania.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Elżbieta Kuta, prezes