Maria Boniecka de domo Marianna Jastrzębska 1922- 2001

Urodzona w Radomiu, od 1941 konspiracja (Związek Odwetu), kurierka na terenach kielecczyzny i Warszawy, aresztowana przez Gestapo w 1942, więziona w Radomiu, wywieziona 20.06.1942 r. transportem radomskim do KL Ravensbrück jako więzień polityczny (nr obozowy 12032), w obozie niewolnicza praca, ofiara eksperymentów pseudomedycznych, udział w samopomocy, przekazywanie informacji z obozu męskiego, udział w uratowaniu sztandaru XIII Drużyny Harcerek im Zofii Wocalewskiej (XIII Drużyna Żeńska Warszawskiego Oddziału Harcerstwa Polskiego), opuszczenie obozu w kolumnie ewakuacyjnej 3.05.1945.

Po wojnie społecznica, kochająca żona i matka, wrażliwa na losy swoich obozowych koleżanek, niosła im pomoc finansową, socjalną, medyczną.

PAMIĘTAMY o tych Dzielnych Kobietach!