List do Komendanta Straży Granicznej

Szanowny Pan
gen. dyw. SG Tomasz Praga
Komendant Główny Straży Granicznej
Niepodległości 100, 02-514 Warszawa

Kraków 17.11.2021

Szanowny Panie Generale,

Z ogromnym oburzeniem przeczytaliśmy obraźliwe, haniebne słowa skierowane pod adresem Pani ppor. Anny Michalskiej, rzeczniczki Straży Granicznej jakie pojawiły się w komentarzu/wpisie na tweeterze Alfreda Zelta  „Nadzwyczaj odpychająca kobieta. Tak jak wygląda, takie prezentuje opinie. Pasowałaby na funkcjonariuszkę Ravensbruck„.

Jako przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”, rodzin byłych Więźniarek, apelujemy aby uszanować pamięć o byłych Więźniarkach, które przeszły gehennę obozu, były maltretowane psychicznie i fizycznie przez funkcjonariuszki obozu zwane „bestiami”, niektóre „pięknymi bestiami”. Przez ten obóz przeszło 130 tysięcy kobiet z ponad 27 narodowości, największą grupę stanowiły Polki – ok. 40 tysięcy. Wszystkie, a wśród Nich były nasze matki, babcie, doznały okrutnego traktowania, były poniżane przez nadzorczynie, bite, szczute psami, zabijane. Zbrodnie nadzorczyń są opisane w wielu opracowaniach, Najokrutniejsze zostały na mocy wyroków sądów powojennych skazane na karę śmierci i wyroki zostały wykonane, np. Dorothea Binz, Irma Grese.

Taki wpis jest hańbą dla osoby, która takiego porównania użyła do komentarza zamieszczonego w sieci. Jedyną karą na jaką powinno się Alfreda Zeltera skazać, nie mocą sądu, ale naszego apelu, jest wysłanie do Miejsca Pamięci i Przestrogi w Ravensbrück aby w archiwach Muzeum przeczytał akta dotyczące nadzorczyń, zeznania świadków, wyroki wydane na nadzorczynie. Niech się zmierzy z bestialstwem nadzorczyń i dramatem więźniarek.

Dziękujemy Straży Granicznej za obronę naszych granic. Pani Rzeczniczce SG ppor. Annie Michalskiej dziękujemy za relacje, za wytrwałość mimo takiej nieuzasadnionej napaści kierowanej na Jej osobę przez niektórych obywateli Polski.

Prosimy o zamieszczenie naszego listu na stronie Straży Granicznej.

Z wyrazami szacunku.

Elżbieta Kuta, prezes „Stowarzyszenia Rodzina Więźnairek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”

Hanna Nowakowska, prezes Warszawskiego Klubu Ravensbrück

plik do pobrania: List do Komendanta Strazy Granicznej

grafika tytułowa: niezalezna.pl