Nowa publikacja edukacyjna i popularnonaukowa dedykowana Józefie Kantor

Józefa kantor była więźniarką niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück, harcmistrzynią, nauczycielką, wybitnym pedagogiem. W obozie koncentracyjnym założyła Tajną Drużynę Starszych Harcerek „Mury”.

Ewelina Małachowska, Józefa Kantor, Warszawa 2021, 40 s., ISBN 978-83-8229-337-1 (druk), ISBN 978-83-8229-338-8 (pdf)

W publikacji wykorzystano materiały z archiwum Marii Lorens, wiceprezeski Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, która współpracowała z Autorką przy wydaniu tej broszury. Maria Lorens od wielu lat przekazuje młodzieży wiedzę o działalności Józefy Kantor, pamiętając o ważnych rocznicach z Jej życia (np.: http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2020/10/07/relacja-z-urczystosci-upamietniajacych-sp-hm-jozefe-ziute-kantor-w-zwiazku-z-30-rocznica-jej-smierci/) i o mogile byłej więźniarki na cmentarzu w Katowicach-Szopienicach.

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

pdf można pobrać ze strony Instytutu Pamięci Narodowej

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/publikacje-edukacyjne-i/156826,Jozefa-Kantor.html