Lubelskie harcmistrzynie. Maria Walciszewska, Maria Świtalska.

Otwarcie wystawy odbyło się 6 kwietnia 2022 r. w Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie. Wystawa przybliża życiorysy i dorobek Marii Walciszewskiej i Marii Świtalskiej, komendantek konspiracyjnej lubelskiej chorągwi harcerek. Przedstawiono ich działalność zawodową i zaangażowanie w rozwój polskiego harcerstwa. Na ekspozycji znajdują się cenne artefakty ze zbiorów Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Muzeum Historii Znaki Czasu oraz Jerzego Sołdka – korespondencja harcmistrzyń, fotografie oraz odznaczenia harcerskie. Zaprezentowano także sylwetki innych działaczek konspiracyjnego harcerstwa żeńskiego oraz męskiego (Szare Szeregi), w tym również harcerek i więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück – Wandy Wojtasik i Grażyny Chrostowskiej.

Wystawa ma na celu przybliżyć sylwetki dwóch niezłomnych kobiet, Komendantek Lubelskiej Chorągwi Harcerek, które poświęciły swoje życie, broniąc swoje podopieczne.

Łukasz Krzysiak, Kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

zdjęcia udostępnione przez Muzeum Martyrologii “Pod Zegarem” w Lublinie