MSZA ŚW. NA JASNEJ GÓRZE W INTENCJI WIĘŹNIAREK KL RAVENSBRÜCK I ICH RODZIN – CZĘSTOCHOWA 9 KWIETNIA 2022

9 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Palmową, odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę na mszę św. o godz. 11:00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, odprawionej w intencji, zmarłych i żyjących Więźniarek KL Ravensbrück oraz Ich rodzin i przyjaciół.

Kwiecień, to miesiąc pamięci o Więźniarkach KL Ravensbrück. Jak co roku, staramy się aby zainicjowane przez Więźniarki w 1946 roku pielgrzymki na Jasną Górę, były kontynuowane (…Józefa Kantor w styczniu 1945 r. umówiła się ze swoimi harcerkami na spotkanie u Matki Przenajświętszej w Częstochowie na dzień 3 maja 1946 roku…).
W tym roku na 76-tej pielgrzymce było już tylko II pokolenie, czyli córki (Maria Lorens, Elżbieta Kuta) oraz synowie (Michał Neumann, Andrzej Sikora) z rodzinami, Barbara Oratowska z reprezentacją Muzeum Narodowego w Lublinie.

 Historia pielgrzymek byłych Więźniarek została opisana przez Marię Lorens, córkę Katarzyny Mateji, Więźniarki KL Ravensbrück, należącej do harcerskiej drużyny „Mury” powstałej w KL Ravensbrück: http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2020/02/23/idac-po-ich-sladach/

W ubiegłym roku złożyliśmy na Jasnej Górze wotum, dar rodzin i przyjaciół byłych Więźniarek obozu, z podziękowaniem za świadectwo Ich życia w duchu wiary i wartości. Wotum zostało wykonane przez śp. Aleksandrę Kann-Bogomilską. Było to jedno z Jej ostatnich dzieł wykonanych przed śmiercią. Wotum znajduje się w Kaplicy Pamięci Narodu im.  O. Augustyna Kordeckiego.

 Tekst: Elżbieta Kuta, prezes Stowarzyszenia

Zdjęcia z archiwum: Marii Lorens i Elżbiety Kuty