Uroczystości pogrzebowe urn Więźniarek rozstrzelanych w KL Ravensbrück 6 września 2022 – Fürstenberg, Niemcy

Uprzejmie informuję, że IPN (Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa) w Warszawie, organizuje uroczysty, państwowy pogrzeb Więźniarek rozstrzelanych w KL Ravensbrück, których urny odnalezione zostały na cmentarzu w Fürstenbergu w czasie prac archeologicznych prowadzonych przez Pana Profesora Krzysztofa Szwagrzyka z zespołem w 2019 r. (http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2019/04/06/cmentarz-w-furstenberg-havel-urny-z-prochami-rozstrzelanych-polek-wiezniarek-kl-ravensbruck-odkrywane/).

Na mogile zamordowanych Więźniarek na cmentarzu w Fürstenbergu został postawiony pomnik na zlecenie Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/114737,Wykonanie-nagrobka-na-mogile-wiezniarek-zamordowanych-podczas-II-wojny-swiatowej.html).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 września 2022 w Fürstenbergu. Rozpoczną się mszą św., która zostanie odprawiona o godz. 12-tej, następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Fürstenbergu.
Stowarzyszenie planuje zorganizowanie wyjazdu na tą uroczystość. Chcielibyśmy aby w pogrzebie przede wszystkim uczestniczyli członkowie rodzin Więźniarek, którzy są członkami naszego Stowarzyszenia. Zależy nam również aby wzięła udział młodzież z opiekunami-nauczycielami.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Czas trwania wyjazdu 3 dni, autokar:

1 dzień (poniedziałek) – wyjazd godz. 8:00 – Kraków-Szczecin (po drodze można zatrzymywać się w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu aby ewentualnie mogły dołączyć osoby spoza Krakowa) – nocleg (obiadokolacja) w Szczecinie w Hotelu Rycerskim

2 dzień (wtorek) – wyjazd godz. 8:00 Szczecin-Neubrandenburg (złożenie kwiatów przy polskiej tablicy) – Fürstenberg (uroczystości pogrzebowe) – Ravensbrück (zwiedzanie terenu obozu, złożenie kwiatów/zapalenie zniczy pod pomnikiem, przy tablicy polskiej, przy „Szczelinie” – Szczecin – nocleg (obiadokolacja) w Hotelu Rycerskim

3 dzień (środa) – wyjazd godz. 8:00 – Szczecin-Kraków

Stowarzyszenie pozyskało środki na opłacenie autokaru, hotelu, wyżywienia dla wszystkich uczestników. Uczestnicy nie będą ponosili kosztów.

Uprzejmie proszę o zgłoszenia do 31 lipca 2022 na adres: kontakt@rodzinaravensbruck.pl

Z wyrazami szacunku. Elżbieta Kuta, prezes