II edycja seminarium online dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Ravensbrück – obóz koncentracyjny dla kobiet”

Organizator seminarium/szkolenia: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Katowice, współorganizator: Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki w Warszawie

Termin: 4 marca 2023
Zgłoszenia (rejestracja): do 1 marca 2023 pod adresem ewelina.malachowska@ipn.gov.pl Forma seminarium: za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Program i szczegóły na:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/katowice/szkolenia-dla-nauczycie/176611,Ravensbrck-oboz-koncentracyjny-dla-kobiet-4-marca-2023-r-II-edycja.html