Dr Wanda Półtawska – patronka oddziału noworodków w krakowskim szpitalu

Pani dr Wanda Półtawska, Dama Orderu Orła Białego, uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej za znamienite zasługi, „Świadek Historii”, honorowa obywatelka stołecznego królewskiego miasta Krakowa, doktor medycyny, ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii, pracowała w Klinice psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, była wykładowcą medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej i na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pracownikiem Poradni Wychowawczo-Leczniczej przy Katedrze Psychologii UJ, założycielką i dyrektorką Instytutu Teologii Rodziny przy Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, współzałożycielką i członkinią Papieskiej Akademii Pro Vita.

W całym swoim długim życiu stała po stronie prawdy, przeciwstawiała się złu w każdym okresie współczesnej historii Polski, wskazywała czym się kierować, aby życia nie zmarnować, nie krzywdzić innych, szanować siebie, umieć kochać, ale też przebaczać, chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie II wojny światowej walczyła z okupantem niemieckim, była więźniarką największego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück, gdzie została poddana bestialskim eksperymentom pseudomedycznym. Siłą charakteru nie dała się złamać, odebrać sobie godności.
Wybierający patrona dla nowego Oddziału Noworodków w Szpital Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego przy ulicy Henryka Siemiradzkiego w Krakowie dokonali słusznego wyboru – Pani Doktor Wanda Półtawska całym swoim życiem i pracą dowiodła, że jest niezłomna, potrafi bronić życia kobiety i dziecka, osłaniać przed złem, kierować ku dobru.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”, którego Pani Doktor jest honorowym prezesem.

Prof. dr hab. Elżbieta Kuta, prezes Stowarzyszenia

fotografia tytułowa: https://upjp2.edu.pl/aktualnosci/100-rocznice-urodzin-obchodzi-dr-wanda-poltawska–wieloletni-pracownik-naukowy-upjpii-1838.html