78. ROCZNICA OSWOBODZENIA KL RAVENSBRÜCK

Zaproszenie do udziału w uroczystościach przesłane przez Dr Andrea Genest, Dyrektor Mahn-und Gedenkstätte Ravensbrück

Dear friends,

we would like to cordially invite you to the events commemorating the 78th anniversary of the liberation of the Ravensbrück women’s concentration camp. The central commemoration ceremony will take place on April 23, at 10 am at the Ravensbrück Memorial.

The commemoration will be accompanied by a diverse programme on Saturday and Sunday, including book presentations, an exhibition, guided tours, and further commemorations. A detailed overview of the programme can be found as a PDF in the attachment to this email or on our website under the following link: Events | Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

We are very much looking forward to your participation.

Yours sincerely,

Drodzy Przyjaciele,

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do wydarzeń upamiętniających 78. rocznicę wyzwolenia kobiecego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Główna uroczystość będzie miała miejsce 23 kwietnia o godz. 10 na terenie Ravensbrück Memorial.

Upamiętnieniom towarzyszyć będzie różnorodny program w sobotę i niedzielę, obejmujący prezentacje książek, wystawę, oprowadzanie z przewodnikiem i dalsze upamiętnienia. Szczegółowy przegląd programu można znaleźć w pliku PDF lub na naszej stronie internetowej pod linkiem: Wydarzenia | Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

Bardzo cieszymy się na Państwa udział.

Z poważaniem,

Dr Andrea Genest

Director

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück I Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Straße der Nationen
16798 Fürstenberg / Havel
E-Mail: info@ravensbrueck.de