79. ROCZNICA OSWOBODZENIA KL RAVENSBRÜCK 11-14 KWIETNIA 2024

Uroczystości związane z 79. rocznicą oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück zostały zaplanowane na kilka dni – od 11-14  kwietnia 2024 roku
Szczegółowy program uroczystości w języku niemieckim i angielskim do pobrania:
pdf English version / German version

Program spotkania: Międzynarodowe Forum 2. i 3. generacji w języku polskim do pobrania
pdf programu spotkania pokoleń

Dyrekcja Miejsca Pamięci i Przestrogi zaprasza.