ZJAZD BYŁYCH WIĘŹNIÓW OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH WARSZAWA 7-9 CZERWCA 2024

Panel 1 – wspólne i nie wspólne doświadczenia Polaków, Romów, Żydów – obywateli Drugiej Rzeczpospolitej – podczas niemieckiej okupacji

Świadectwa

Jana i Stefanii Wernik:  Poruszające świadectwa – Ona urodziła się w KL Auschwitz. On przeżył rzeź wołyńską, w której stracił ojca. Połączyła ich miłość przypieczętowana małżeństwem.

Jako uczestnicy spotkania w Warszawie mieliśmy szczęście poznać i wysłuchać Ich tragicznych wojennych historii życiowych, które można poznać na stronach:

https://ksi.btx.pl/index.php/aktualnosci/2316-jan-z-wolynia-i-stefania-z-auschwitz

cz. 1: https://www.youtube.com/watch?v=gepi_3QmWak
cz. 2: https://www.youtube.com/watch?v=gpvXQcdzIwA
cz. 3: https://www.youtube.com/watch?v=C07dCaXO5FA

Moniki Goldwasser – żydowska dziewczynka uratowana z holokaustu

Dzisiaj piękna, elegancka kobieta opowiada ze spokojem o swoich losach, o odnalezionej tożsamości: Świadectwo na spotkaniu w Warszawie 8.06.2024

https://sztetl.org.pl/pl/historia-mowiona/182507-monika-goldwasser

Barbary Piotrowskiej – więźniarka-dziewczynka KL Ravensbrück

Świadectwo na spotkaniu w Warszawie 8.06.2024 do odsłuchania:

Stanisława Stankiewicza – niestrudzony w walce o prawdę historyczną o zagładzie Romów w czasie II wojny światowej, Prezes Centralnej Rady Romów

https://www.dw.com/pl/stanis%C5%82aw-stankiewicz-zapomina-si%C4%99-o-holokau%C5%9Bcie/a-58734657

https://www.radio.bialystok.pl/portrety/index/id/210261

Inne Wypowiedzi:

prof. Bogdan Musiał – sprawy niemieckie a II wojna światowa m. in. poruszana problematyka:

https://dzieje.pl/wiadomosci/prof-musial-ujawnia-w-1990-r-rzad-rfn-byl-zainteresowany-rozbiciem-polskich-partii-i

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1062979%2Cprofesor-musial-panstwo-niemieckie-konsekwentnie-chronilo-zbrodniarzy-z

Małgorzata Bojanowska – Dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Historia Pruszkowa: Obóz istniał od 5 sierpnia 1944 r. do 16 stycznia 1945 r. Pierwszy transport przybył 7 sierpnia, było w nim 3 tys. kobiet i dzieci, które ocalały z rzezi Woli. Przez ten obóz przeszło 420-650 tys. więźniów, do KL Ravensbrück trafiło wiele kobiet

 

Panel 2 – wyzwania edukacyjne w kształtowaniu świadomości młodzieży na temat zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce

Wystąpienia i Dyskusje

Barbara Wojnarowska-Gautier – więźniarka/dziecko (3,5 roku) Auschwitz, historia dziecka, jak podtrzymać/przekazać pamięć

https://www.youtube.com/watch?v=Svco_30_iGc

https://archiwum.instytutpileckiego.pl/dlibra/publication/24240/edition/22211?language=pl

Stefania Wernik – wojenne losy swoje i rodziny – jak przekazuje młodzieży

Elżbieta Kuta – swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą (uczniami i harcerzami) związane z działalnością stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”

Stanisław Stankiewicz –  pamięć o wojennych ofiarach Romów, prawda o zagładzie Romów, ocalić od zapomnienia

Wiesław Misiek –   prawnik ze Społecznego Komitetu 14 Czerwca 1940 r.

Ważny głos o przekazywaniu prawdy historycznej o zbrodniach niemieckich; Niemcy nie rozliczyli się ze zbrodni i grabieży. 

https://poloniachristiana.org/wieslaw-misiek-niemcy-nie-rozliczyli-sie-ze-zbrodni-i-grabiezy/

do pobrania pdf: „Kilka uwag Wwa 8.06.2024

do pobrania pdf: „Zbrodnia bez kary+”

 

Opracowała: Elżbieta Kuta, nagrania ze spotkania i zdjęcia autorki