Prace Marii Hiszpańskiej-Neumann

Maria Hiszpańska-Neumann – więźniarka KL Ravensbrück, która dramat obozu uwieczniła w szkicach i innych formach artystycznych, a Boga odnalazła na krętych drogach życia głosząc Jego chwałę w sztuce sakralnej.Przeszła piekło Ravensbrück, po nim straciła radość życia i wiarę w Boga. Terapią były rysunki. Stała się znaną ilustratorką książek i twórczynią sztuki sakralnej. Prace Marii Hiszpańskiej-Neumann (więźniarki KL Ravensbrück o numerze 10219) pokazano w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (ul. Dziekania 1). Wystawa nosi tytuł „W cieniu Krzyża – w blasku Zmartwychwstania”, zawiera prace z kolekcji rodziny oraz wybrane dzieła ze zbiorów MAW. Więcej na stronie:
http://warszawa.gosc.pl/doc/4278823.Mysz-o-numerze-10219

Autor fot: Jan Dajnowski

Prace Marii Hiszpańskiej-Neumann znajdują się także w Kaplicy Oświęcimskiej w Tarnowie w kościele Matki Boskiej-Fatimskiej. Na prawej ścianie kaplicy znajduje się olbrzymia płaskorzeźba przedstawiająca pochód więźniów ( źródło opisu ze strony : Miejsca pamięci narodowej ).
Realizacje ścienne Marii Hiszpańskiej-Neumann znajdują się w kościołach i kaplicach w różnych miastach Polski, a także w Niemczech: http://cdim.pl/maria-hiszpanska-neumann-droga,587
O życiu artystki Marii Hiszpańskiej-Neumann gdzie znajduje się również galeria Jej wspaniałych grafik i innych artystycznych prac można przeczytać i oglądnąć Jej dzieła na stronie: http://www.maria-hiszpanska-neumann.pl/o_artystce.html
Elżbieta Kuta