WAŻNE DATY DOTYCZĄCE KONKURSU RECYTATORSKIEGO!

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
„W KRĘGU POEZJI I PROZY LAGROWEJ WIĘŹNIAREK KL RAVENSBRÜCK”

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy przesłać pocztą elektroniczną do 2 marca 2018 r. na adresy e-mail koordynatorów eliminacji wojewódzkich z Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN (lista poniżej). Eliminacje odbędą się w dniach 12, 13 lub 14 marca 2018 r. w miejscu i dniu ustalonym przez koordynatorów eliminacji wojewódzkich. Gala Finałowa odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

Honorowym patronatem objęła 4 edycję Konkursu Pani Agata Kornhauser-Duda Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH:
•    OIPN Białystok – Urszula Gierasimiuk – urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl
tel. 85 664 57 87
•    OIPN Gdańsk – Barbara Męczykowska – barbara.meczykowska@ipn.gov.pl
tel. 58 668 49 08
•    OIPN Katowice – Ewelina Małachowska – ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
tel. 032 207 07 14
•    OIPN Kraków – Roksana Szczypta-Szczęch, roksana.szczech@ipn.gov.pl
tel. 12 211 70 23
•    OIPN Lublin – Agnieszka Skura – agnieszka.skura@ipn.gov.pl
tel. 081 536 34 67
•    OIPN Łódź – Magdalena Zapolska-Downar – magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl tel. 042 616 27 59
•    OIPN Poznań – Agnieszka Kołodziejska – agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl
tel. 618 356 965
•    OIPN Rzeszów – Katarzyna Hudzicka-Chochorowska, katarzyna.hudzicka-chochorowska@ipn.gov.pl
tel. 17 867 30 31
•    OIPN Szczecin – Mateusz Lipko, mateusz.lipko@ipn.gov.pl
tel. 91 312 94 29
•    OIPN Warszawa – Edyta Gula, edyta.gula@ipn.gov.pl
tel. 22 860 70 47
•    OIPN Wrocław – Marek Gadowicz – marek.gadowicz@ipn.gov.pl
tel. 071 326 97 39
•    Delegatura w Bydgoszczy – Grzegorz Kacprzak – grzegorz.kacprzak@ipn.gov.pl
•    Delegatura w Kielcach – Edyta Krężołek – edyta.krezole@ipn.gov.pl

Więcej informacji na stronie: http://pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/ogolnopolskie/w-kregu-poezji-lagrowej/17156,IV-ogolnopolski-konkurs-recytatorski-W-kregu-poezji-i-prozy-lagrowej-wiezniarek-.html