Tablica pamiątkowa dedykowana polskim więźniarkom KL Ravensbrück-filii w Neubrandenburgu

28 sierpnia 2021 roku odbędą się uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej polskim więźniarkom KL Ravensbrück-filii w Neubrandenburgu.
Na uroczystość zaprasza Kustosz Sanktuarium oraz Stowarzyszenie Forum Pamięci NiegosławiceProgram uroczystości:

10:00 Msza św. w intencji zmarłych więźniarek KL Ravensbrück w Bazylice Licheńskiej

11:00 Przejście pod Licheńską Golgotę
– odsłonięcie i poświęcenie tablicy
            – złożenie kwiatów
            – wystąpienia okolicznościowe

12:00 Zakończenie uroczystości

12:30 Poczęstunek

Prosimy członków naszego Stowarzyszenia do uczestniczenia w tej ważnej uroczystości.

Główny niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet zlokalizowany w  Ravensbrück miał liczne podobozy, jednym z nich był podobóz w Neubrandenburgu, gdzie Więźniarki pracowały w ekstremalnych warunkach w fabryce zbrojeniowej. Umierały z wycieńczenia, zagłodzenia, chorób, ciała Ich były grzebane w bezimiennych mogiłach lub palone w krematoriach. Rodziny latami szukały śladów swoich krewnych. Bezimienna mogiła na cmentarzu w Neubrandenburgu, dzięki determinacji prawnuka w poszukiwaniu śladów swojej prababci, byłej Więźniarki, przestała być bezimienna, a 43 polskie Więźniarki odzyskały swoją tożsamość. Przypominać o tym będą tablice z nazwiskami Więźniarek znajdujące się na cmentarzu w Neubrandenburgu (http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2018/03/11/uroczystosci-w-neubrandenburgu/)

Na Licheńskiej Golgocie zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca polskie Więźniarki KL Ravensbrück z podobozu w Neubrandenburgu. Dzięki takim inicjatywom „Echo Ich głosów nigdy nie zamilknie”.

Pamięć o tych Dzielnych Kobietach będzie trwała. Testament podpisany przez Więźniarki różnych narodowości z podobozu w Neubrandenburgu w 1944 roku jest świadectwem dla potomności i powinien być realizowany przez następne pokolenia:

http://www.rodzinaravensbruck.pl/wp-content/uploads/2018/07/Testament-Kobiet-Ravensbruck.pdf

Commemorative plaque dedicated to Polish prisoners of KL Ravensbrück-branch in Neubrandenburg

On August 28, 2021, ceremonies will be held at the Sanctuary of Our Lady of Sorrows, Queen of Poland in Licheń (Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski), related to the unveiling of a commemorative plaque dedicated to Polish prisoners of KL Ravensbrück-branch in Neubrandenburg.

The Custodian of the Sanctuary and the Niegosławice Memorial Forum Association invite to the ceremony.

Celebration program:

10:00 Mass for the deceased female prisoners of KL Ravensbrück in the Lichen Basilica

11:00 Licheńska Golgotha
            – unveiling and blessing of the plaque
            – laying flowers
            – occasional speeches

12:00 End of the ceremony

12:30 Refreshment

The main German concentration camp for women in Ravensbrück had numerous sub-camps. One was the sub-camp in Neubrandenburg, where female prisoners worked in extreme conditions in an arms factory. They died of exhaustion, starvation, disease, their bodies were buried in nameless graves or burned in crematoria. The nameless grave at the Neubrandenburg cemetery, thanks to the determination of the great-grandson of former prisoner, ceased to be anonymous. 43 Polish female prisoners regained their identity. A plaque will be unveiled at Licheńska Golgotha ​​commemorating the Polish female prisoners of KL Ravensbrück from the sub-camp in Neubrandenburg. Thanks to such initiatives, „The echo of their voices will never be silent.”The memory of these Brave Women will last forever. The will, signed by female prisoners of various nationalities from the Neubrandenburg sub-camp in 1944, is a testimony to the next generations.