Zofia Adamska 1910-1949

Dwa imiona, które otrzymała na chrzcie – Zofia Dobrochna, czyli mądra i dobra – w lapidarny sposób określają jej osobowość.

Bohaterska kobieta, ofiarna lekarka, niestrudzona w działaniu, swoim życiem zaświadczyła, co jest najważniejsze. Pokazała, że tych wartości nie może zniszczyć żaden system. O Nich nie można zapomnieć.

Maria Borzęcka spisała wspomnienia o Zofii Adamskiej w opracowaniu „Doktor Zofia. Bohaterska lekarka z Opatowa”.