80. ROCZNICA WYWÓZKI MIESZKAŃCÓW TYKOCINA DO NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

27 maja 2024 roku odbędą się w Tykocinie uroczystości upamiętniające wywózkę mieszkańców do obozów koncentracyjnych 80. lat temu.

Program uroczystości na stronie Muzeum w Tykocinie: http://muzeum.bialystok.pl/uroczystosc-upamietniajaca-80-rocznice-wywozki-mieszkancow-tykocina-do-obozow-koncentracyjnych/

Tykocin, to piękne miasteczko na Podlasiu. 80 lat temu 27 maja 1944 roku ok. 400 osób, całe rodziny, zostały towarowymi pociągami wywiezieni  do obozów koncentracyjnych. Kobiety do Ravensbrück, skąd później większość z nich przeniesiona została do Sachsenhausen-Oranienburg i Bergen-Belsen, gdzie pracowały w fabrykach broni i amunicji. Mężczyzn zawieziono do Gross-Rosen , Sachsenhausen, Dachau, Mauthausen, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Flossenbürg, Natzweiler, Bergen-Belsen i podobozów. Zginęło w obozach ok. 40% wywiezionych.

Kobiety w Tykocinie: https://www.irk-cir.org/pl/articles/38

Publikacje:

Promocja najnowszej książki  Marzeny Pisarskiej-Kalisty „W świecie zamkniętym drutami…” odbędzie się 27 maja 2024 w czasie głównych uroczystości rocznicowych o godz. 13.45 | Alumnat

Inne publikacje tej Autorki:

Marzena Pisarska-Kalisty „Z tej wywózki wróciłem ostatni” Rok wydania: 2007  Marzena Pisarska-Kalisty  „Mieszkańcy Tykocina w obozach  koncentracyjnych 1944-1945” Rok wydania: 2009