5 czerwca odbył się w wernisaż wystawy: „Poeci Podziemia. Słowo i Czyn” w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Wystawa składa się z dwóch części – w małej Sali na pierwszym piętrze można oglądać pamiątki po poetach, stare fotografie, rysunki, rękopisy. Miedzy innymi Grażyny Chrostowskiej, poetki, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów, więźniarki KL Ravensbrück, rozstrzelanej 18 kwietnia 1942 r. wraz z siostrą Apolonią (Polą) w drugiej grupowej egzekucji. Wiersze pisała w obozie.

Druga część ekspozycji to plansze ze zdjęciami bohaterów wystawy z historiami Ich życia rozstawione na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum Armii Krajowej. Ciekawy pomysł scenografa – druga strona plansz to lustra, w których można się zobaczyć i pomyśleć o swoim życiu na tle dokonań bohaterów wystawy.

Wystawie towarzyszy pięknie wydany katalog oraz udostępnione dla zwiedzających kserokopie dokumentów, wierszy, rysunków.

Bardzo poruszająca i piękna wystawa – Poeci podziemia, a wśród nich Grażynka Chrostowska, której prochy nie zostały jeszcze odnalezione na cmentarzu w Fürstenbergu, niedaleko Ravensbrück.

Relacja z wernisażu: https://geowieczorek.pl/index.php/2024/06/05/poeci-podziemia-slowo-i-czyn-w-muzeum-armii-krajowej/

Poeci Podziemia. Słowo i czyn
Wystawa w Muzeum AK
Migawki z uroczystości odsłonięcia 5 czerwca 2024 r.
zdj. i wideo – Józef Wieczorek

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kuta