Białe Autobusy

„Białe Autobusy” w ratowaniu więźniarek z KL Ravensbrück – wywiady z byłymi Więźniarkami

Kilka miesięcy temu zwróciła się do mnie, po „trafieniu” na stronę internetową naszego Stowarzyszenia, Pani Matylda Frey, studentka na Uniwersytecie w Lund w Szwecji, Polka zainteresowana udziałem „Białych Autobusów” w uratowaniu więźniarek z KL Ravensbrück. Czytaj dalej „Białe Autobusy”

Historia ukryta w książce – Pan Roman Heil o pamiątce po tacie Edwardzie

Jednym z gości którzy zaszczycili szkolne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości był Pan Roman Heil. Miało to miejsce 21 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy ulicy Grochowskiej. Po zakończeniu przedstawienia, podszedł do mnie z kartką zalaminowanego papieru, mówiąc: „proszę to sfotografować” po chwili usłyszałem niezwykłą historię. Ale to za chwilę, najpierw przedstawię w dużym skrócie postać Pana Edwarda. Czytaj dalej „Historia ukryta w książce – Pan Roman Heil o pamiątce po tacie Edwardzie”

CEIJA STOJKA

ur. 23 maja 1933 w Kraubath an ser Mur, Austria
zm. 28 stycznia 2013 w Wiedniu, Austria

Ceija Stojka, dziecko pochodzenia romskiego więzione w obozach koncentracyjnych Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen. Po wojnie mieszkała w Wiedniu, była poetką, pisarką, malarką, której prace były wystawiane w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Czytaj dalej „CEIJA STOJKA”

Jadwiga Kuta

Jadwiga Kuta (de domo Ligus) urodzona w Tarnowie 16.12.1916, zmarła w Krakowie 18.08.2008 r. W 1940 r. za pracę konspiracyjną w Tarnowie aresztowana 4.11.1940 przez gestapo i osadzona w ciężkim tarnowskim więzieniu skąd 12 września 1941 w charakterze więźnia politycznego wywieziona drugim sondertransportem  kobiet z Tarnowa do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück gdzie była więziona do 28.IV.1945 r. Tekst napisany przez córkę Elżbietę w 100. rocznicę urodzin Jadwigi, zamieszczony w Roczniku Tarnowskim (2016).. Czytaj dalej „Jadwiga Kuta”